VM-kval i mormyska till VM 2018

.

 

Sörmlandsdistriktet

I samarbete med

Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund

Inbjuder till

  

VM-kval i mormyska till VM 2018

  

Fisket kommer att genomföras på Klämmingen i Gnesta den 4-5/3 2017

  

I samarbete med

 Gnesta Komun 

 

Tävlingar: 4 deltävlingar där varje deltävling är 3 timmar. 2 tävlingar på lördag och 2 på söndag.

Poängberäkning: De tre bästa resultaten (platssiffra) räknas. Vid lika poäng vinner lägsta platssiffran. Är det fortfarande lika vinner högsta sammanlagda vikten på de 3 räknade deltävlingarna.

Startavgift: 1000 kr. per deltagare varav 800 kr. går till VM-laget. Övriga 200 kr. per deltagare skall gå till kostnader för sjöhyror, sanktioneringsavgift och oförutsägbara övriga kostnader som kan tillkomma. Pengar som blir över går tillbaks till laget. Pengar som kommer från Sportfiskarna (ca 5000 kr.) avser kapten för laget, kostnader utöver fylls upp från potten, övriga pengar delas upp i laget om minst 6 deltagare.

Vilka får vara med: Alla juniorer, seniorer och veteraner, kvinnor och män får vara med och kvala för en plats i VM-laget. De fem (5) bästa + en (1) reserv får representera Sveriges VM-lag i mormyska. Medlemskap i Sportfiskarna och svenskt medborgarskap krävs och skall kunna styrkas.

Klasser: Endast en klass kommer att tillämpas.

Domare: 1 man från arrangör, mormyskaansvarig från Sportfiskarna och en från de tävlande.

Protester: Skall vara inlämnade före invägning.

Besiktning: Görs av arrangör tillsammans med mormyskaansvarig från Sportfiskarna och någon från referensgruppen.

Regler: Sportfiskarnas regler gäller i tillämpliga delar med tillägg från de internationella reglerna. Arrangerande klubb ansvarar för att kunna presentera reglerna för samtliga deltagare.

 

Tävlingsvatten

Tävlingsvattnen är belägna i sjön Klämmingen i Gnesta kommun. Startplatsen är belägen på Klämmingens östra sida i närheten av ön Lövholmen och Solbacken.

Klämmingen är en fiskrik sjö med ett flertal arter. Fiskarterna som dominerar är mört, björkna, braxen och abborre.

Tävlingsrutorna ska vara utsatta senast fredag morgon 3/3. Denna dag får träningsfiske bedrivas mellan kl. 11.00-18.00. Träningsfisket får inte bedrivas närmare en tävlingsruta än 10 meter. Tävlingsvattnet är avlyst för kvaldeltagare 14 dagar före kvaltävling, dvs sista dagen för provfiske är 17/2. Det område som är avlyst är hela sjön Klämmingen.

Vid isproblem kan tävlingen komma att flyttas till ett reservvatten. Detta meddelas i så fall till de anmälda via mail (till den mailadress bekräftelse av anmälan skickats från) samt på www.sportfiskarnasormland.se senast 10 dagar innan tävling.

Betesbegränsning

 

Totalt 1,0 liter beten fördelas på bloodworms (maximalt 0,25 liter), mask (maximalt 0,5 liter), döda eller levande maggots, pinkies eller jokers. Detta är tillåtet per deltävling. Totalt 2,0liter färdigblandad brödmäsk får användas per deltävling. Inga beten får blandas i mäsket förrän efter beteskontroll.

 

Betesbeställning

För betesbeställning kontakta Marino Sanvincenti på tel. 070 325 12 15

Senast den 20 februari

  

Program

Tävlingsruta 1 – lördag 4/3

07.30 Registrering och utlämning av startnummer, påsar och flaggor

08.00 Genomgång

08.15 Beteskontroll

08.30 Utgång till tävlingsrutan

08.50 Tävlingsrutan får beträdas – signal

09.00 Tävlingen börjar – signal

11.55 5 min. kvar av tävlingen – signal

12.00 Tävlingen är slut – signal

 

Lunch mellan tävlingarna: Ärtsoppa med senap och bröd,

 

Tävlingsruta 2 – lördag 4/3

13.00 Genomgång

13.15 Beteskontroll

13.30 Utgång till tävlingsrutan

13.50 Rutan får beträdas – signal

14.00 Tävlingen börjar – signal

16.55 5 minuter kvar av tävlingen – signal

17.00 tävlingen är slut – signal

  

Tävlingsruta 3 – söndag 5/3

07.30 Registrering

08.00 Genomgång

08.15 Beteskontroll

08.30 Utgång till tävlingsrutan

08.50 Tävlingsrutan får beträdas – signal

09.00 Tävlingen börjar- signal

11.55 5 minuter kvar av tävlingen – signal

12.00 Tävlingen är slut – signal

 

Lunch mellan tävlingarna: Tjockkorv med bröd,

 

Tävlingsruta 4 – söndag 5/3

13.00 Genomgång

13.15 Beteskontroll

13.30 Utgång till tävlingsrutan

13.50 Rutan får beträdas – signal

14.00 Tävlingen börjar – signal

16.55 5 minuter kvar av tävlingen – signal

17.00 Tävlingen är slut – signal

Ca. 17.45 presenteras 2018 års VM- lag!

 

Finns möjligheter att förkorta väntetider och utgångstider och alla är överens om detta bör detta göras.

  

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Per Lundgren 070 240 91 25

Tävlingssekreterare Percy Bristam

Mormyskarepresentant Marino Sanvicenti 070 325 12 15

Förbundsrepresentant Anssi Lehtevä

  

Hemsida

www.sportfiskarnasormland.se

  

Anmälan

 

Startavgift 1000 kr. Bindande anmälan. Startavgiften ska betalas in till PG 405 21 28- 8 senast 17 februari. Vid inbetalning ska namn och ”VM-kval i mormyska” anges och ett mail skickas till gplundgren@telia.com med namn, telefonnummer och medlemsnummer i Sportfiskarna.

 

  

Regler och påföljd vid regelbrott

Varning kan utdelas vid brott mot tävlingsreglerna. 2 varningar under samma deltävling medför uteslutning i deltävlingen. 3 varningar medför uteslutning ur hela tävlingen.

Isdubbar skall medföras och bäras väl synligt runt halsen. Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång. Isborren skall också vara nerborrad i isen mellan varje håltagning för att undvika olyckor.

Vid den första signalen 10 minuter före start får de tävlande inta sina platser inom tävlingsrutan och markera med flagga var hålet skall borras. Borrskyddet får tas av men borren får inte borras fast utan bara hållas mot isen.

Flaggans placering får inte överstiga 30 cm från borrhålet. Flaggan måste stå upp. Det är inte tillåtet att sätta flaggan i borrhålet där borren står.

Borren skall under tävlingen vara fastborrad men behöver inte stå vid något av de två hålen den tävlande har markerat.

Den andra signalen signalerar tävlingens start. Efter detta får de tävlande röra sig fritt inom tävlingsrutan. All förflyttning skall ske till fots. Vid förflyttning skall all utrustning medföras eller lämnas vid eget markerat hål (undantaget borren). All förflyttning inom tävlingsområdet ska ske i rutan och till fots.

Det är förbjudet att uträtta naturbehov i tävlingsrutan, Påkalla domares uppmärksamhet för att få gå utanför rutan. I detta fall skall fiskeutrustningen lämnas kvar i rutan.

Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.

Avståndet mellan eget markerat hål och annan tävlandes markerade hål får inte understiga 5meter Detta gäller inte två egna markerade hål. Domaren kan mäta utan att någon påkallat mätning. Är avståndet under 5 meter delas varning ut till den som satt sig sist.

Det är förbjudet att fiska, borra eller mäska vid en omarkerad plats eller borrhål om inte en flagga är med. Borren måste borras fast innan mäskning. Det är förbjudet att hålla i den eller luta den mot skryllan under tiden den tävlande mäskar.

Det är förbjudet att kasta skräp eller lämna mäsk inom tävlingsområdet efter tävlingens slut.

Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.

Endast en mormyska får användas åt gången. Alla levande beten, undantaget fisk eller del av fisk, är tillåtna.

Fångas fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet. Fisk som ej räknas i tävlingen skall återutsättas eller avlivas. Gädda räknas ej och skall omedelbart avlivas eller återutsättas.

  

Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö.

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal.

Motordrivna rullar eller motordriven isborr är förbjudet.

Endast mormyskakropp med en maximal längd av 15 millimeter, utan krok är tillåtet. Mormyskan får endast vara försedd med en enkelkrok. Extra vikter eller lockblänken (elastic eller annat gummi) är ej tillåtet.

Betesburkar skall vara fabriksmärkta med volym (t.ex. 25 ml eller 2,5 dl) för att beteskontrollen skall gå smidigt.