VM kval mormyska

 

Inbjudan

Sportfiskeförbundet Södermanland

I samarbete med

Tunabygdens Sportfiskeklubb

Och

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

 

Inbjuder till VM-Kval i Mormyska för kval till VM 2014

Till alla som har fiskat årets Mormyska DM

 

Tävlingarna kommer att fiskas på sjön Mälaren i Strängnäs 8-9/3

 

Tävlingarna kommer att avgöras på 4 st deltävlingar varav dom tre bästa räknas

 

 

 

Se vidare på bifogade  förutsättningar för tävlingen

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Separat VM-kval i mormyska

 

Tävlingar: 4 St 3- timmars. 2 tävlingar på lördag, 2 tävlingar på söndag.

 

Poängberäkning: Dom tre bästa tävlingar räknas. Vid lika poäng vinner lägsta siffran, är det lika är det den sammanlagda på tre tävlingar vikten.

 

Startavgift: 1000 kr/per deltagare, varav 800 kr går till VM-laget. Övriga 200 kr/ per deltagare, skall gå till kostnader för sjö hyror, sanktioneringsavgift, och oförutsägbara övriga kostnader som kan tillkomma, pengar som blir över går tillbaks till laget. Pengar som kommer från Sportfiskarna ca: 5000 kr avser kapten för laget, kostnader utöver fylls upp från potten, övriga pengar delas upp i laget om minst 6 deltagare.

 

Konto: Pengar betalas in till arrangerande klubb, och från klubben vidare till konto hos Sportfiskarna. Det är förskottsbetalning som gäller en månad före startdatum, och det är bindande anmälning. Medlems nummer skall anges på inbetalningskortet, och mail skall sändas till mailadress som är angiven i inbjudan med namn och telefonnummer.

 

Vilka får vara med: Alla seniorer och veteraner män och kvinnor får vara med och kvala för en plats i VM-laget. De fem (5) bästa + en (1) reserv får representera Sveriges VM-lag i Mormyska.

Medlemskap i Sportfiskarna och svenskt medborgarskap krävs och skall kunna styrkas.

 

Klasser: Endast en klass kommer att tillämpas.

 

Tävlingsarena: Det skall framföralltvara jämna rutor med småfisk. (Fast arena förslagsvis kan vara Bollnästrakten). Arrangemanget skall helst ligga där det finns sjöar med mycket småfisk i. Arrangemanget kan sökas av alla klubbar och helst centralt i Sverige

 

Arrangör: Arrangörerna ansvarar att tävlingsrutorna sätts ut senast fredag morgon, så att provfiske kan erbjudas från kl:11.00 dagen före tävling, 10 m från rutorna. Deltagare som skall kvala får inte fiska på tävlingsområdet 14 dagar före kvaltävling.

Markeringsstickor, armbindel, protokoll, såll och våg tillhandahålles av arrangörerna. Påsar fås från Sportfiskarna.

 

Domare: 1 man från arrangör, Mormyska ansvarig från Sportfiskarna och referensgruppen som består av Folke Andersson, Thomas Axelsson, Ove Eriksson, Mats-Arne Axelsson Andreas Wetterhall och en från dom tävlande.

 

Protester: Skall vara inlämnade före invägning Besiktning: Görs av arrangör tillsammans med Mormyska ansvarig från Sportfiskarna och en eller fler från referensgruppen

 

Regler: Sportfiskarnas regler gäller med undantag för ett tillägg från dom internationella reglerna. Detta gäller betesbegränsning. Arrangerande klubb ansvarar för att kunna presentera reglerna för samtliga deltagare

 

.

 

 

 

PROGRAM

 

Tävlingsrutorna sätts ut och skall vara färdiga senast 7/3 och träningsfisket får bedrivas mellan kl:11.00 – 18.00 och då skall fisket vara avslutat. Träningen får bedrivas max 10 m från rutgräns.

 

Mälaren: Är en fiskrik sjö med ett flertal arter, fisken som dominerar är Mört, Björkna, Brax och Abborre.

 

Betesbegränsning

Totalt 0,5L levande eller döda maggot/pinkärs, bloodworms, jokers, är tillåtet per tävling.

OBS: Metmask får inte användas varken som bete eller i mäsket.

 

Totalt 0,5L färdigblandad brödmäsk får användas per tävling, inga beten får blandas i mäsket förrän efter beteskontroll

 

 

Tävling södra delen 8/3

RUTA 1

 

         KL: 07.00 Registrering och utlämning av nummer, påsar

                                Kl: 07.30 Genomgång

                              Kl: 07.45 Beteskontroll

                              Kl: 08.15 Utgång till rutan

                              Kl: 08.55 Rutan får beträdas, signal

                              Kl: 09.00 Tävlingen börjar, signal

                              Kl: 11.55 5 minuter kvar av tävlingen, signal

                              Kl: 12.00 Tävlingen är slut, signal

 

                      Lunch mellan tävlingarna ärtsoppa med bröd och senap 20:-/port.

 

Ruta 2

 

      

                              Kl: 13.00 Genomgång

                              KL: 13.10 Beteskontroll

                              Kl: 13.30 Utgång till rutan

                              Kl: 13.55 Rutan får beträdas, signal

                              Kl: 14.00 Tävlingen börjar, signal

                              Kl: 16.55 5 minuter kvar av tävlingen, signal

              Kl: 17.00 Tävlingen är slut, signal

                                  

                                           

 

 

                             

                                         

Tävling norra delen 9/3

 

                          Ruta 3

                                         

 

                              Kl: 07.00 Registrering

                              Kl: 07.30 Genomgång

                              Kl: 07.45 Beteskontroll

                              Kl: 08.15 Utgång till rutan

                              Kl: 08.55 Rutan får beträdas, signal

                              Kl: 09.00 Tävlingen börjar, signal

                              Kl: 11.55 5 minuter kvar av tävlingen, signal

                              Kl: 12.00 Tävlingen är slut, signal

 

 

Lunch mellan tävlingarna tjockkorv med bröd och senap, ketchup 20:- port.

 

 

Ruta 4

                             

                               

                           

                              KL: 13.00 Genomgång

                              Kl: 13.10 Beteskontroll

                              Kl: 13.30 Utgång till rutan

                              Kl: 13.55 Rutan får beträdas, signal

                              Kl: 14.00 Tävlingen börjar, signal

                              Kl: 16.55 5 Minuter kvar av tävlingen, signal

                              Kl: 17.00 Tävlingen är slut, signal

 

                              Kl: 17.45 Ca: Presenteras 2015 års VM lag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsledning

Tillika tävlingsfiskare i kvalet

 

 

                                          Tävlingsledare: Per Lundgren

                                          Vice Tävlingsledare: Folke Andersson

                                          Tävlingssekreterare: Gunilla Lundgren

                                          Tävlingskassör: Folke ndersson

                                          Mormyska representant: Andreas Wetterhall

                                          Förbunds representant: Anssi Lehtevä

 

 

Hemsida

Tunabygdens-sfk.se

 

 

                                         

                           Startavgift 1000 kr

                           Pengarna skall sitta på

                           Kontot senast 7/2

                           Postgiro: 63 61 58 – 8

 

 

                                          När insättning har gjorts meddelas det till

                                          braxenmete@outlook.com

 

Boende

 

Ulvhälls Herrgård

Strängnäs

Tel: 0152-186 80

Pris per rum 800:-  2 Bäddsrum/dygn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påföljd vid regelbrott:

 

Gult kort kan utdelas vid brott mot nedanstående eller befintliga regler: 2 gula kort under samma tävling medför automatiskt rött kort.

 

 Isdubbar skall medföras och bäras väl synligt runt halsen. Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen vid signal ett och skall borras fast. Isborren skall också vara nerborrad i isen mellan varje håltagning för att undvika olyckor.

 

 

 Vid den första signalen 5 minuter före start får de tävlande inta sina platser inom tävlingsrutan och markera med flagga var hålet skall borras. Flaggans placering får inte överstiga 30 centimeter från borrhålet. Borren skall under tävlingen vara fastborrad vid något av de två hålen den tävlande har markerat enligt ovan kriterium.

Den andra signalen signalerar tävlingens start. Efter detta får dom tävlande röra sig fritt inom tävlingsrutan. All förflyttning skall ske till fots. Vid förflyttning skall all utrustning medföras eller lämnas vid eget markerat hål. All förflyttning inom tävlingsområdet ska ske i rutan och till fots. Rutan får endast lämnas vid uträttande av naturbehov och då skall fiskeutrustningen lämnas kvar i rutan. Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.

 

 Avståndet mellan fiskande och de övriga markerade hålen får inte understiga 5 meter, detta gäller inte det egna markerade hålet.

 

Det är inte tillåtet att fiska, borra, mäska, vid en omarkerad plats eller borrhål om inte en flagga är med.

 

Det är förbjudet att kasta skräp eller lämna mäsk inom tävlingsområdet efter tävlingens slut.

Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.

 

 Endast en mormyska får användas åt gången. Alla levande beten, undantaget fisk eller del av fisk, är tillåtet

 

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet. Fisk som ej räknas i tävlingen skall återutsättas eller avlivas. Gädda räknas ej och skall omedelbart avlivas eller återutsättas. 

 

Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö.

 

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal

 

Motordrivna rullar eller motordriven isborr är förbjudet.

 

Endast mormyskakropp med en maximal längd av 15 millimeter, utan krok är tillåtet. Mormyskan får endast vara försedd med en enkelkrok. Extra vikter eller lockblänken (Elastic eller annat gummi) är ej tillåtet.

 

Rött kort utdelas vid upprepning av ovanstående regelbrott( beslut fattas av tävlingsledningen)