Tävlingsplats

Här ska vi vara

 Färdvägar

Tävlingsvattnet ligger i Ulvhäll, Strängnäs kommun

Sväng från E 20 mot Strängnäs S, avfart 137, väg 55. Skyltat från den vägen till fiskeplatsen.

Tävlingsplats

Sverige